Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej

Nauka warunkuje rozwój

Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej (MIMT) jest fundacja ustanowioną przez prof. dr hab. Krzysztofa Marycza – wieloletniego partnera Kentucky Equine Research (USA) w związku z pełnioną funkcją szefa Działu Nauki i Rozwoju St. Hippolyt Germany, Visiting Profesor St. Hippolyt Germany oraz Stanford Medical School (USA), wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu w Giessen (Niemcy).