×
Logo

Nauka warunkuje rozwój Nauka. Technologia. Transfer wiedzy. 01 SIEDZIBA GŁÓWNA Wisznia Mała Nauka. Technologia. Transfer wiedzy. Nauka
warunkuje
rozwój
02 INFRASTRUKTURA Wisznia Mała
Nauka warunkuje rozwój Nauka. Technologia. Transfer wiedzy. 03 LOBBY INSTYTUTU Wisznia Mała

Witamy w Międzynarodowym Instytucie Medycyny
Translacyjnej

Głównym celem instytutu jest prowadzenie w sposób samodzielny i ciągły badań podstawowych, badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, jak również rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do transferu wiedzy między środowiskiem akademickim i przemysłem MIMT klasuje się jako elitarna jednostka badawcza w Polsce. Głównym obszarem działań, w zakresie których funkcjonuje MIMT jest weterynaria,

biologia molekularna oraz biotechnologia. Naszą misją jest także kształcenie młodych naukowców, w MIMT prace badawcze realizują polscy i zagraniczni doktoranci oraz magistranci.

CELE

Prowadzenie w sposób samodzielny i ciągły badań naukowych oraz prac rozwojowych umożliwia realizację założonych celów poprzez:

01

Publikowanie wyników badań w prestiżowych czasopismach naukowych

02

Publikowanie osiągnięć naukowych na arenie międzynarodowej

03

Popularyzacja nauki poprzez organizowanie wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji oraz szkoleń

04

Realizację projektów badawczych oraz zadań badawczych z krajowychi zagranicznych środków finansowych, w tym w szczególności w formie grantów naukowych

05

Nawiązywanie międzynarodowych relacji oraz tworzenie konsorcjów z innymi podmiotami lub grupami badawczymi

06

Współpraca z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego

„Nauka warunkuje rozwój”

Wyznajemy zasadę, że „nauka warunkuje rozwój”, a dzięki temu poprzez szereg opracowanych przez nasz zespół innowacyjnych rozwiązań molekularnychi biotechnologicznych, chcemy rozwijać zaawansowane strategie terapeutyczne kierowane zarówno dla małych jak i dużych zwierząt. Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej jest synonimem interdyscyplinarności, co pozwala wypracować zaawansowane, międzydziedzinowe rozwiązania biomedyczne w oparciuo nowoczesne strategie terapeutyczne z zastosowaniem komórek macierzystych, materiałów implantacyjnych czy zaawansowanej diagnostyki molekularnej

Zespół MIMT został powołany w celu rozwoju terapii z zakresu teranostyki, medycyny regeneracyjnej oraz medycyny translacyjnej, aby wypracowane przez nasz zespół wyniki naukowe służyły w leczeniu zarówno zwierząt a w przyszłości ludzi.

Dotychczas opracowaliśmy kilka autorskich terapii regeneracyjnych, które służą polepszeniu dobrostanu zwierząt na całym świecie.

Publikacje

1) Al Naem M., Bourebaba L., Kucharczyk K., Röcken M., Marycz K. 2019. Therapeutic mesenchymal stromal stem cells: Isolation, characterization and role in equine regenerative medicine and metabolic disorders. Stem Cell Rep Rev. Doi: 10.1007/s12015-019-09932-0.


2) Marycz K., Kosarzewska-Szłapka J., Geburek F., Kornicka-Garbowska K. 2019. Systemic Administration of Rejuvenated Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Improves Liver Metabolism in Equine Metabolic Syndrome (EMS)- New Approach in Veterinary Regenerative Medicine. Stem Cell Rev and Rep. Doi: 10.1007/s12015-019-09913-3


3) Alicka M., Kornicka-Garbowska K., Röcken M., Marycz K. 2019. Inhibition of the Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatase (LMPTP) as a Potential Therapeutic Strategy for Hepatic Progenitor Cells Lipotoxicity-Short Communication. Int. J. Mol. Sci. 20(23), 5873. Doi:10.3390/ijms20235873


4) Bourebaba L., Marycz K. 2019. Pathophysiological Implication of Fetuin-A Glycoprotein in the Development of Metabolic Disorders: A Concise Review. J. Clin. Med.8(12), 2033. Doi: 10.3390/jcm8122033


5) Alicka M., Major P., Wysocki M., Marycz K. 2019. Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Isolated from Patients with Type 2 Diabetes Show Reduced “Stemness” through an Altered Secretome Profile, Impaired Anti-Oxidative Protection, and Mitochondrial Dynamics Deterioration. J. Clin. Med. 8, 765. Doi: 10.3390/jcm8060765.


6) Kornicka-Garbowska K., Geburek F., Röcken M., Marycz K. 2019. Stem Cells in Equine Veterinary Practice—Current Trends, Risks, and Perspectives. J. Clin. Med. 8, 675. Doi: 10.3390/jcm8050675.


7) Kornicka-Garbowska K., Al Naem M., Röcken M., Zmiertka M., Marycz K. 2019. Osteochondritis Dissecans (OCD)-Derived Chondrocytes Display Increased Senescence, Oxidative Stress, Chaperone-Mediated Autophagy and, in Co-Culture with Adipose-Derived Stem Cells (ASCs), Enhanced Expression of MMP-13. J. Clin. Med. 8(3), 328. Doi: 10.3390/jcm8030328


8) Watras A., Wujczyk M., Röcken M., Kucharczyk K., Marycz K., Wiglusz R.J. 2019. Investigation of Pyrophosphates KYP2O7Co-Doped with Lanthanide Ions Useful for Theranostics. Nanomaterials, 9(11), 1597. Doi:10.3390/nano9111597.


9) Bourebaba L., Bedjou F., Röcken M., Marycz K. 2019. Nortropane alkaloids as pharmacological chaperones in the rescue of equine adipose-derived mesenchymal stromal stem cells affected by metabolic syndrome through mitochondrial potentiation, endoplasmic reticulum stress mitigation and insulin resistance alleviation. Stem Cell Res Ther. 10, 178. Doi: 10.1186/s13287-019-1292-z.