Działalność naukowa instytutu

Działalność naukowa

Wyznajemy zasadę, że „nauka warunkuje rozwój”, a dzięki temu poprzez szereg opracowanych przez nasz zespół innowacyjnych rozwiązań molekularnych i biotechnologicznych, chcemy rozwijać zaawansowane strategie terapeutyczne kierowane zarówno dla małych jak i dużych zwierząt. Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej jest synonimem interdyscyplinarności, co pozwala wypracować zaawansowane, międzydziedzinowe rozwiązania biomedyczne w oparciu o nowoczesne strategie terapeutyczne z zastosowaniem komórek macierzystych, materiałów implantacyjnych czy zaawansowanej diagnostyki molekularnej.

Zespół MIMT został powołany w celu rozwoju terapii z zakresu teranostyki, medycyny regeneracyjnej oraz medycyny translacyjnej, aby wypracowane przez nasz zespół wyniki naukowe służyły w leczeniu zarówno zwierząt a w przyszłości ludzi.

Dotychczas opracowaliśmy kilka autorskich terapii regeneracyjnych, które służą polepszeniu dobrostanu zwierząt na całym świecie.Publikacje

1) Al Naem M., Bourebaba L., Kucharczyk K., Röcken M., Marycz K. 2019. Therapeutic mesenchymal stromal stem cells: Isolation, characterization and role in equine regenerative medicine and metabolic disorders. Stem Cell Rep Rev. Doi: 10.1007/s12015-019-09932-0.

2) Marycz K., Kosarzewska-Szłapka J., Geburek F., Kornicka-Garbowska K. 2019. Systemic Administration of Rejuvenated Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Improves Liver Metabolism in Equine Metabolic Syndrome (EMS)- New Approach in Veterinary Regenerative Medicine. Stem Cell Rev and Rep. Doi: 10.1007/s12015-019-09913-3

3) Alicka M., Kornicka-Garbowska K., Röcken M., Marycz K. 2019. Inhibition of the Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatase (LMPTP) as a Potential Therapeutic Strategy for Hepatic Progenitor Cells Lipotoxicity-Short Communication. Int. J. Mol. Sci. 20(23), 5873. Doi:10.3390/ijms20235873

4) Bourebaba L., Marycz K. 2019. Pathophysiological Implication of Fetuin-A Glycoprotein in the Development of Metabolic Disorders: A Concise Review. J. Clin. Med.8(12), 2033. Doi: 10.3390/jcm8122033

5) Alicka M., Major P., Wysocki M., Marycz K. 2019. Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Isolated from Patients with Type 2 Diabetes Show Reduced “Stemness” through an Altered Secretome Profile, Impaired Anti-Oxidative Protection, and Mitochondrial Dynamics Deterioration. J. Clin. Med.8, 765. Doi: 10.3390/jcm8060765.

6) Kornicka-Garbowska K., Geburek F., Röcken M., Marycz K. 2019. Stem Cells in Equine Veterinary Practice—Current Trends, Risks, and Perspectives.J. Clin. Med. 8, 675. Doi: 10.3390/jcm8050675.

7) Kornicka-Garbowska K., Al Naem M., Röcken M., Zmiertka M., Marycz K. 2019. Osteochondritis Dissecans (OCD)-Derived Chondrocytes Display Increased Senescence, Oxidative Stress, Chaperone-Mediated Autophagy and, in Co-Culture with Adipose-Derived Stem Cells (ASCs), Enhanced Expression of MMP-13. J. Clin. Med. 8(3), 328. Doi: 10.3390/jcm8030328

8) Watras A., Wujczyk M., Röcken M., Kucharczyk K., Marycz K., Wiglusz R.J. 2019. Investigation of Pyrophosphates KYP2O7Co-Doped with Lanthanide Ions Useful for Theranostics. Nanomaterials, 9(11), 1597. Doi:10.3390/nano9111597.

9) Bourebaba L., Bedjou F., Röcken M., Marycz K. 2019. Nortropane alkaloids as pharmacological chaperones in the rescue of equine adipose-derived mesenchymal stromal stem cells affected by metabolic syndrome through mitochondrial potentiation, endoplasmic reticulum stress mitigation and insulin resistance alleviation. Stem Cell Res Ther. 10, 178. Doi: 10.1186/s13287-019-1292-z.