Kariera

Kluczowym czynnikiem decydujcym o sukcesie HippoVet+ s pracownicy. Wierzymy, e to wanie ludzie, ich talenty, zaangaowanie i kreatywno stanowi najcenniejszy zasb przedsibiorstwa. Jestemy pracodawc, ktry stara si, aby miejsce pracy byo dla kadry rdem pozytywnych dowiadcze przy jednoczesnym osiganiu wymiernych sukcesw na rynku. Du wag przywizujemy take do tego, aby nasi pracownicy ksztatowali wizerunek firmy, byli dumni z miejsca, w ktrym pracuj oraz sposobu, w jaki dziaa ich firma.

Kogo szukamy:

  • najlepszych specjalistw w swoich dziedzinach
  • tych, ktrzy poprzez wasny rozwj wpywaj na rozwj firmy
  • ludzi otwartych, zaangaowanych, z pasj i gotowych do podjcia zawodowych wyzwa

HippoVet+ poszukuje ludzi, dla ktrych kariera zawodowa jest wanym elementem satysfakcji yciowej. Stawiamy pracownikom trudne zadania, wymagamy inicjatywy i pracowitoci.

Praca w HippoVet+ to okazja do szybkiego rozwoju zawodowego, ale take dua i cigle egzekwowana odpowiedzialno za wyniki pracy wasnej i zespou koleanek oraz kolegw.

Formularz rekrutacyjny