×
Logo

WETERYNARIA KLINICZNA


KONIE / ORTOPEDIA

ORTOPEDIA

Rozwijane przez nas terapie już od samego początku bazują na współpracy naukowców z klinicystami, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej weterynarii. Dzięki temu, opracowane przez nas technologie dopasowujemy do potrzeb lekarza prowadzącego i jego pacjentów. Postulujemy stworzenie terapii „sztych na miarę” pacjenta, w pełni przystosowanych do gatunku, wieku i kondycji leczonego zwierzęcia. Swoim doświadczeniem klinicznym,w przypadku leczenia ortopedycznego, Instytut wspiera dr n. wet. Mateusz Hecold.

Dr n. wet. Mateusz Hecold

Mateusz Hecold w latach 2004-2017 lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Koni SGGW w Warszawie, adiunkt i Kierownik Pracowni Radiologicznej w Zakładzie Chirurgii Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Koni, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W 2016 roku obronił pracę doktorską, dotycząca wpływu treningu na zmiany kształtu kości u młodych koni pół krwi, uzyskując tym samym tytuł doktora nauk weterynaryjnych. Dr Hecold posiada tytuły specjalisty chorób koni, specjalisty radiologii weterynaryjnej, lekarza Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) oraz lekarza Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). Od 2016 roku opiekun i konsultant weterynaryjny w sportowej stajni koni rajdowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Dziedziny hipiatrii, którymi dr n. wet. Mateusz Hecold zajmuje się na co dzień to przede wszystkim ortopedia, terapie regeneracyjne stawów i ścięgien (IRAP, komórki macierzyste, PRP), fizykoterapia (terapie laserem wysokoenergetycznym, falą uderzeniową czyli shock wave theraphy oraz sonoterapią). 
Działalność badawcza dr n. wet. Mateusza Hecolda udokumentowana jest następującymi publikacjami naukowymi:

Cywińska A., Szarska E., Gorecka R., Witkowski L., Hecold M., Berezowski A., SchollenbergerA., Winnicka A.: Acute chase protein concentrations after limited distance and long distance endurance rides In horses. Research in Veterinary Science 2012, 93: 1402-1406


Cywińska A., Szarska E., Gorecka R., Witkowski L., Wyszyńska Z., Hecold M., Berezowski A., Schollenberger A., Winnicka A.: Lumphocyte proliferation activity after limited (light class) and long (CEI) distance endurance rides in horses. Central European Journal of Immunology 2012; 37 (4): 326-331


K.Marycz, J.Kolanowski, J.Grzesiak, M.Hecold, O.rac, H. Tetrycz Application of gold nanoparticles (AuNPS) of different concentrations to improve the therapeutic potential of autologous conditioned serum (ACS) – potential implications for equine regenerative medicine, Journal of Nanomaterials

Rozwijane przez nas terapie ortopedyczne

 • 1. Autologiczne komórki macierzyste izolowane z tkanki tłuszczowej

  Komórki macierzyste ASCs/SIRT1+ izolowane są z pobranego w sterylnych warunkach fragmentu podskórnej tkanki tłuszczowej pacjenta. Następnie zostają namnożone, tak aby w krótkim czasie osiągnąć dawkę terapeutyczną zgodnie z zaleceniami International Society of Cellular Therapy. Komórki poddaje się również specjalistycznej procedurze biotechnologicznej celem aktywacji markera SIRT1 zwiększającego ich zdolności regeneracyjne. Terapeutyczny potencjał komórek ASCs/SIRT1+ opiera się na ich wysokim działaniu immunomodulacyjnym dzięki czemu skutecznie i trwale obniżają odczyn zapalny. Dodatkowo, hodowane przez nas komórki ASCs/SIRT1+ aktywują limfocyty T regulatorowe (Tregs) dzięki czemu utrzymuje się przedłużony efekt przeciwzapalny. Komórki ASCs/SIRT1+ charakteryzuje PODWYŻSZONA aktywność markera CD105 dzięki czemu odznaczają się wysoką plastycznością fenotypową. Hodowla komórek ASCs/SIRT1+ prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół biotechnologów i lekarzy co zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność terapii.

  Wskazania:
  • terapia dostawowa u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawów,- terapia dostawowa u pacjentów, u których występuje ubytek powierzchni stawowej (ubytek powierzchni wewnątrzstawowej chrząstki szklistej)
  • terapia zmian w obrębie struktur chrzęstnych innych niż chrząstka stawowa np. łąkotki,- przyspieszenie gojenia struktur ścięgnistych i mięśniowych (mięsień międzykostny, ścięgien oraz więzadła).

  Skuteczność komórek ASCs/SIRT1+ w leczeniu mięśnia międzykostnego opisuje jedna z naszych publikacji:

  Kornicka-Garbowska K, Pędziwiatr R, Woźniak P, Kucharczyk K, Marycz K. Microvesicles isolated from 5-azacytidine-and-resveratrol-treated mesenchymal stem cells for the treatment of suspensory ligament injury in horse-a case report. Stem Cell Res Ther. 2019;10(1):394. Published 2019 Dec 18. doi:10.1186/s13287-019-1469-5

 • 2. Mikropęcherzyki regeneracyjne (Microvesicles LNC+)

  Zewnątrzkomórkowe mikrofragmenty błonowe (mikropęcherzyki, microvesicles-LNC+) izolowane są dzięki opracowanej przez MIMT specjalistycznej metodzie ich separacji z komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego. Mikropęcherzyki- LNC+ bogate są w czynniki wzrostu tj. FGF, VFGF czy EGF oraz białka morfogenetyczne 2(BMP-2) dzięki czemu skutecznie inicjują oraz indukują proces regeneracji uszkodzonych tkanek. Mikropęcherzyki – LNC+ bogate są zarówno w mikro RNA (miRNA) oraz długie niekodujące cząsteczki RNA (lncRNA) co sprawia, że charakteryzuje je wysoka zdolność regulacyjna i trwały efekt terapeutyczny.

  Wskazania:
  • przyspieszenie procesów gojenia struktur ścięgnistych i mięśniowych, ze szczególnym wskazaniem doleczenia ubytków tkanek w obrębię mięśnia międzykostnego, ścięgien oraz więzadeł – Microveiscle podczas iniekcji przeprowadzonej pod kontrolą ultrasonografu, kierowane są punktowo w miejsce urazu,
  • terapia dostawowa u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawów,

 • 3. Serum regeneracyjne (RegMedSerum)

  To spersonalizowany lek biologiczny na bazie autologicznej krwi pacjenta. Pobrana pełna krew pacjenta poddawana jest frakcjonowaniu oraz stymulacji fizykochemicznej (pole magnetyczne oraz bionanocząstki magnetyczne) dzięki czemu komórki morfotyczne uwalniają wysokie stężenie czynników pro-regeneracyjny chtakich: IGF-1, IL-10, TGF-β1 oraz GELSOLINE. Równocześnie poddana stymulacji krew produkuje bloker makrofagów, inhibujący wydzielanie cytokin prozapalnych takich jak: IL-1, IL-6 oraz TNF. W efekcie zaawansowanej modulacji pełnej krwi aktywacji ulegają trombocyty oraz komórki macierzyste syntezujące wzmożoną ilość czynników wzrostu i cytokin o charakterze przeciwzapalnym. Serum wspomaga regenerację uszkodzonych tkanek i redukuje ból. Terapia jest w sposób naturalny i bezpieczny stymuluje właściwości regeneracyjne organizmu pacjenta.

  Wskazania:
  • terapia dostawowa u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawów
  • terapia dostawowa u pacjentów, u których występuje ubytek powierzchni stawowej (ubytek powierzchnii wewnątrzstawowej chrząstki szklistej)
  • wspomaganie leczenia urazów mięśniowych
  • wspomaganie leczenia struktur ścięgnistych
  • łagodzenie bólu
  • zapalenia stawów

 • 4. Personalizowane autologiczne implanty dostawowe (Nova-joint)

  Autologiczne implanty biologiczne Nova-joint to innowacyjne rozwiązanie biotechnologiczne polegające na izolację wybranych autologicznych frakcji czynników wzrostu z krwi pacjenta oraz zamknięciu ich w micele liposomowe wraz z autologicznymi komórkami macierzystymi, kwasem hialuronowym lub jakimkolwiek lekiem zaleconym przez prowadzącego lekarza. Nova-joint to zaawansowana, spersonalizowana procedura terapeutyczna. Opracowana technologia pozwala stworzyć spersonalizowany implant, który charakteryzuje się przedłużonym działaniem i uwalnianiem leków nawet do 6 miesięcy bez konieczności ich wielokrotnego podawania. Nova-joint to spersonalizowana terapia regeneracyjna stawów o przedłużonym działaniu.

  Wskazania:
  • terapia szczególnie polecana u pacjentów zmagających się z przewlekłą choroba zwyrodnieniową stawów, dzięki przedłużonemu czasowi uwalniania substancji aktywnej o działaniu przeciwzapalnym umożliwia wydłużenie efektu terapeutycznego po podaniu dostawowym leków, a w konsekwencji przedłuża czas pomiędzy kolejnymi iniekcjami.
  • personalizowane autologiczne implanty dostawowe zmniejszają ryzyko powikłań związanych ze zbyt częstym naruszaniem torebki stawowej podczas wielokrotnych iniekcji w krótkim odstępie czasu oraz ewentualnych powikłań związanych z kontaminacją stawu.

 • 5. PRP – 3G Osocze bogatopłytkowe 3 generacji (Nova-joint)

  PRP_3G stosowane jest z sukcesem w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej od kilkunastu lat. PreparatPRP_3G to lek biologiczny uzyskiwany z krwi własnej pacjenta dzięki czemu terapia jest całkowicie bezpieczna. Próbkę krwi poddaje się w laboratorium procesowaniu polegającemu na separacji poszczególnych elementów morfotycznych oraz wzbogaceniu osocza w trombocyty. Wyizolowane trombocyty podlegają modulacji aktywności metabolicznej w specjalnych warunkach fizykochemicznych dzięki czemu produkują selektywnie czynniki wzrostu. Na podstawie prowadzonych badań określono, że w trombocytach znajduje się aż 60 substancji biologicznie czynnych o właściwościach proregeneracyjnych (tzw. czynniki wzrostu), z czego aż 90% jest uwalnianych z komórek w przeciągu godziny od ich aktywacji zachodzącej bezpośrednio w organizmie pacjenta. Cenne związki wspomagają proces odbudowy tkanek i zmniejszają stan zapalny.

  Wskazania:
  • wspomaganie leczenia urazów mięśniowych,- wspomaganie leczenia struktur ścięgnistych
  • terapia dostawowa u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawów
  • zapalenia stawów