Medycyna regeneracyjna

Lek. wet. Anna Cisło-Pakuluk
dyrektor ds. małych zwierząt

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.
Chorobami oczu psów, kotów oraz koni zajmuje się od 2005 roku. Podczas studiów odbyła liczne staże i praktyki zagraniczne, między innymi jako stypendystka na Uniwersytecie w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie im. Ludwika Maximiliana w Monachium, w jednym z najlepszych ośrodków okulistyki weterynaryjnej w Europie pod kierunkiem prof. H. Gerhardsa. Po stażu w szpitalu dla koni zdobywała doświadczenie z zakresu chorób zwierząt towarzyszących w jednej z większych wrocławskich lecznic.
Członek European Society of Veterinary Ophthalmology, wieloletni tłumacz pozycji okulistycznych dla wydawnictwa Elsevier, autorka wielu artykułów w prasie branżowej.
Uczestniczy regularnie w zjazdach ESVO oraz ECVO. Posiada ukończony kurs z zakresu chirurgii zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz kriochirurgii. Ukończyła kurs I stopnia z zakresu okulistyki w Luxemburgu oraz  II stopnia z zakresu chirurgii okulistycznej organizowanego w Tuluzie.
Od 2016 roku dodatkowo zajmuje się pracą naukową z zakresu zastosowania najnowszych osiągnięć medycyny regeneracyjnej w leczeniu chorób siatkówki.

Publikacje:

Collie Eye Anomaly in Australian Kelpie dogs in Poland.
Kucharczyk N, Cislo-Pakuluk A, Bedford P
BMC Vet Res. 2019 Nov 4;15(1):392. doi: 10.1186/s12917-019-2143-y.

Intra-Vitreal Administration of Microvesicles Derived from Human Adipose-Derived Multipotent Stromal Cells Improves Retinal Functionality in Dogs with Retinal Degeneration.
Cislo-Pakuluk A, Smieszek A, Kucharczyk N, Bedford PGC, Marycz K.
J Clin Med. 2019 Apr 13;8(4). pii: E510. doi: 10.3390/jcm804051

A Promising Tool in Retina Regeneration: Current Perspectives and Challenges When Using Mesenchymal Progenitor Stem Cells in Veterinary and Human Ophthalmological Applications.
Cislo-Pakuluk A, Marycz K.
Stem Cell Rev Rep. 2017 Oct;13(5):598-602. doi: 10.1007/s12015-017-9750-4.