×
Logo

BADANIA I ROZWÓJ

Nauka. Technologia. Transfer wiedzy.

 

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z lekarzami klinicystami jak również naukowcami oraz inwestorami zorientowanymi na medycynę regeneracyjną. W ramach działalności Instytutu możliwe jest podjęcie stacjonarnego leczenia swoich pacjentów zarówno dużych jak i małych zwierząt z zastosowaniem oferowanych przez nas strategii terapeutycznych. To co nas wyróżnia to wysokie standardy terapeutyczne oraz gwarancja jakości opracowanych przez nas terapii. Opracowane przez MIMT terapie regeneracyjne dostępne są dla pacjentów wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego.

W celu nawiązania współpracy, prosimy o kontakt:

info@mimt.com.pl | +48 505 469 278

 

 

ZAUFALI NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania poparte kilkudziesięcioma publikacjami naukowymi

1) Al Naem M., Bourebaba L., Kucharczyk K., Röcken M., Marycz K. 2019. Therapeutic mesenchymal stromal stem cells: Isolation, characterization and role in equine regenerative medicine and metabolic disorders. Stem Cell Rep Rev. Doi: 10.1007/s12015-019-09932-0.

2) Marycz K., Kosarzewska-Szłapka J., Geburek F., Kornicka-Garbowska K. 2019. Systemic Administration of Rejuvenated Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Improves Liver Metabolism in Equine Metabolic Syndrome (EMS)- New Approach in Veterinary Regenerative Medicine. Stem Cell Rev and Rep. Doi: 10.1007/s12015-019-09913-3

3) Alicka M., Kornicka-Garbowska K., Röcken M., Marycz K. 2019. Inhibition of the Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatase (LMPTP) as a Potential Therapeutic Strategy for Hepatic Progenitor Cells Lipotoxicity-Short Communication. Int. J. Mol. Sci. 20(23), 5873. Doi:10.3390/ijms20235873

4) Bourebaba L., Marycz K. 2019. Pathophysiological Implication of Fetuin-A Glycoprotein in the Development of Metabolic Disorders: A Concise Review. J. Clin. Med.8(12), 2033. Doi: 10.3390/jcm8122033

5) Alicka M., Major P., Wysocki M., Marycz K. 2019. Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Isolated from Patients with Type 2 Diabetes Show Reduced “Stemness” through an Altered Secretome Profile, Impaired Anti-Oxidative Protection, and Mitochondrial Dynamics Deterioration. J. Clin. Med. 8, 765. Doi: 10.3390/jcm8060765.

6) Kornicka-Garbowska K., Geburek F., Röcken M., Marycz K. 2019. Stem Cells in Equine Veterinary Practice—Current Trends, Risks, and Perspectives. J. Clin. Med. 8, 675. Doi: 10.3390/jcm8050675.

7) Kornicka-Garbowska K., Al Naem M., Röcken M., Zmiertka M., Marycz K. 2019. Osteochondritis Dissecans (OCD)-Derived Chondrocytes Display Increased Senescence, Oxidative Stress, Chaperone-Mediated Autophagy and, in Co-Culture with Adipose-Derived Stem Cells (ASCs), Enhanced Expression of MMP-13. J. Clin. Med. 8(3), 328. Doi: 10.3390/jcm8030328

8) Watras A., Wujczyk M., Röcken M., Kucharczyk K., Marycz K., Wiglusz R.J. 2019. Investigation of Pyrophosphates KYP2O7Co-Doped with Lanthanide Ions Useful for Theranostics. Nanomaterials, 9(11), 1597. Doi:10.3390/nano9111597.

”Więcej”

9) Bourebaba L., Bedjou F., Röcken M., Marycz K. 2019. Nortropane alkaloids as pharmacological chaperones in the rescue of equine adipose-derived mesenchymal stromal stem cells affected by metabolic syndrome through mitochondrial potentiation, endoplasmic reticulum stress mitigation and insulin resistance alleviation. Stem Cell Res Ther. 10, 178. Doi: 10.1186/s13287-019-1292-z.

10) Alicka M., Kornicka-Garbowska K., Kucharczyk K., Röcken M., Marycz K., 2019. Inhibition of the Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatase (LMPTP) as a Potential Therapeutic Strategy for Hepatic Progenitor Cells Lipotoxicity—Short Communication. Int. J. Mol. Sci. Doi: 10.3390/ijms20235873

11) Alicka M., Kornicka-Garbowska K., Kucharczyk K., Röcken M., Marycz K., 2020. Age-dependent impairment of adipose-derived stem cells isolated from horses. Stem Cell Res Ther. 11, Doi: 10.1186/s13287-019-1512-6

12) Bourebaba L., Kornicka-Garbowska K, Al Naem M., Röcken M., Łyczko J. & Marycz K. 2021. MSI-1436 improves EMS adipose derived progenitor stem cells in the course of adipogenic differentiation through modulation of ER stress, apoptosis, and oxidative stress. Stem Cell Res Ther. 12, Doi: 10.1186/s13287-020-02102-x

13) Golonka P., Kornicka-Garbowska K. & Marycz K. 2020.  SIRT1+ Adipose Derived Mesenchymal Stromal Stem Cells (ASCs) Suspended in Alginate Hydrogel for the Treatment of Subchondral Bone Cyst in Medial Femoral Condyle in the Horse. Clinical Report. Stem Cell Res Ther. 16, pages1328–1334, Doi: 10.1007/s12015-020-10025-6

14) Kowalczuk A., Bourebaba N., Kornicka-Garbowska K., Turlej E., Marycz K. & Bourebaba L., 2021. Hyoscyamus albus nortropane alkaloids reduce hyperglycemia and hyperinsulinemia induced in HepG2 cells through the regulation of SIRT1/NF-kB/JNK pathway, Cell Communication and Signaling, 19, Doi: 10.1186/s12964-021-00735-w

15) Zhao X., Liu Y.,Jia P., Cheng H., Wang Ch., Chen S., Huang H., Zhibo Han, Marycz K. 2021. Chitosan hydrogel-loaded MSC-derived extracellular vesicles promote skin rejuvenation by ameliorating the senescence of dermal fibroblasts, Stem Cell Res Ther., 12, Doi: 10.1186/s13287-021-02262-4

16) Sikora M., Śmieszek A., Marycz K., 2021. Bone marrow stromal cells (BMSCs CD45-/CD44+/CD73+/CD90+) isolated from osteoporotic mice SAM/P6 as a novel model for osteoporosis investigation, Doi: 10.1111/jcmm.16667

17) Marycz K., Pielok A., Kornicka-Garbowska K., 2021. Equine Hoof Stem Progenitor Cells (HPC) CD29 + /Nestin + /K15 + – a Novel Dermal/epidermal Stem Cell Population With a Potential Critical Role for Laminitis Treatment, Stem Cell Res Ther., Doi: 10.1007/s12015-021-10187-x

18) Kornicka-Garbowska K., Galuppo L., Marycz K., 2021, At the Dawn of Polytherapy for Laminitis Treatment-Novel Approach to an the Old Problems, Stem Cell Res Ther., Doi: 10.1007/s12015-021-10174-2

19) Kornicka-Garbowska K., Bourebaba L., Röcken M., Marycz K., 201.  Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) Mitigates ER Stress in Hepatocytes In Vitro and Ex Vivo, Cells, 10 (4), Doi: 10.3390/cells10040755

20) Marycz K., Śmieszek A., Marcinkowska K., Sikora M., Turlej E., Sobierajska P., Patej A., Bienko A., Wiglusz R., 2021, Nanohydroxyapatite (nHAp) Doped with Iron Oxide Nanoparticles (IO), miR-21 and miR-124 Under Magnetic Field Conditions Modulates Osteoblast Viability, Reduces Inflammation and Inhibits the Growth of Osteoclast – A Novel Concept for Osteoporosis Treatment: Part 1, Int J Nanomedicine., 16, 3429–3456, Doi: 10.2147/IJN.S303412

21) Marycz K., Sobierajska P., Wiglusz R., Idczak R., Jean-Marie Nedelec, Fal A., Kornicka-Garbowska K., 2020, Fe3O4 Magnetic Nanoparticles Under Static Magnetic Field Improve Osteogenesis via RUNX-2 and Inhibit Osteoclastogenesis by the Induction of Apoptosis, Int J Nanomedicine., 15, 10127—10148, Doi: 10.2147/IJN.S256542

”Mniej”

 

Granty i projekty

  1. OPUS 18 – „Rola i potencjał terapeutyczny białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) w przebiegu insulinoopornosci, zapalenia, lipotoksyczności w komórkach progenitorowych tkanki tłuszczowej oraz w adipocytach u klaczy z zespołem metabolicznym (EMS)”Kierownik projektu: prof. Krzysztof Marycz, Przyznana kwota: 2 212 920 PLN
  2. OPUS 15 – „Inhibicja fosfatazy tyrozynowej jako strategia uwrażliwiania na insulinę poprzez aktywację autofagii chaperonowej oraz wyciszenie odczynu zapalnego i stresu komórkowego wątroby koni z syndromem metabolicznym (EMS)” Kierownik projektu: prof. Krzysztof Marycz, Przyznana kwota: 1 175 300 PLN
  3. HARMONIA 9 – „Nowe, dwustopniowe rusztowania na bazie nanoapatytu wapnia (nHAP) inkorporowanego nanotlenkami żelaza (Fe2O3/Fe3O4) z funkcją kontrolowanego uwalniania miRNA w statycznym polu magnetycznym do regeneracji złamań kostnych u pacjentów osteoporotycznych”, Kierownik projektu: prof. Krzysztof Marycz, Przyznana kwota: 1 194 200 PLN

SZKOLENIA

Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej posiada w swojej ofercie szeroką gamę szkoleń dedykowanym lekarzom weterynarii, biologom, biotechnologom oraz studentom. Zapraszamy do zapoznania z nadchodzącymi szkoleniami.

Celem otrzymania aktualnego harmonogramu szkoleń, prosimy o kontakt:

info@mimt.com.pl | +48 505 469 278