×
Logo

WETERYNARIA KLINICZNA

INNOWACYJNE STRATEGIE TERAPEUTYCZNE

W Instytucie zajmujemy się m.in. opracowaniem innowacyjnych strategii terapeutycznych dla małych i dużych zwierząt. W centrum naszego zainteresowania znajdują się głównie ortopedia, okulistyka i choroby metaboliczne. Wraz z współpracującymi z nami lekarzami weterynarii, staramy się wyznaczyć nowe kierunki i standardy w leczeniu zwierząt. Nasze wieloletnie, udokumentowane doświadczenie z zakresu medycyny regeneracyjnej stanowi gwarancję bezpieczeństwa i sukcesu proponowanych przez nas terapii.

Zespół badawczy MIMT tworzą wybitni specjaliści w zakresie medycyny weterynaryjnej zarówno dużych jak i małych zwierząt, specjalizujący się w rozwijaniu spersonalizowanych terapii bazujących na komórkach macierzystych. Rozwijamy innowacyjne, pionierskie, spersonalizowane terapie regeneracyjne dla zwierząt. Uważamy, ze spersonalizowane strategie regeneracyjne stanowią przyszłość medycyny weterynaryjnej. Naszą misją jest opracowywanie skutecznych terapii regeneracyjnych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi medycyny translacyjnej zarówno u małych jaki dużych zwierząt. Kadrę naukową MIMT tworzą doświadczeni naukowcy z zakresu medycyny weterynaryjnej, biologii molekularnej i biotechnologii,a radę naukową wybitni naukowcy i klinicyści z którymi konsultujemy dolegliwości naszych podopiecznych.

Opracowane przez nas terapie zostały udokumentowane w wielu prestiżowych czasopismach naukowych jakich skuteczność potwierdzona została badaniami klinicznymi z zachowaniem standardów Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP – Good Clinical Practice). Wyniki naszych prac badawczych oraz klinicznych prezentowane były wielokrotnie na międzynarodowych kongresach naukowych z zakresu medycyny regeneracyjnej.

KONIE

PSY I KOTY