Poznaj założycieli

Zarząd

Dr Katarzyna Kornicka-Garbowska – Prezes Zarządu

Opublikowała wiele prestiżowych prac badawczych z dziedziny komórek macierzystych, biomateriałów i medycyny regeneracyjnej. Jej dorobek obejmuje ponad 30 prac opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych ujętych w bazie Journal Citation Reports (JCR). Obecnie kieruje projektem badawczym dotyczącym potencjału terapeutycznego egzogennych mitochondriów. Bierze także czynny udział w realizacji grantów zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W ich ramach współpracuje m.in. z University College London w zakresie obrazowania komórkowego oraz z Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (Francja). Odbyła staże badawcze w prestiżowych ośrodkach naukowych w Wielkiej Brytanii- Imperial College London (Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer, Institute of Reproductive and Developmental Biology) oraz University College London (Institute of Child Health, Imaging Facility). Laureatka nagród m.in. Najlepszy Dyplom Roku 2016, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe (dwukrotnie), 30 Kreatywnych Wrocławia- kategoria nauka, finalistka konkursu Młode Talenty 2018- kategoria sukces naukowy.