×
Logo

HODOWLE TKANKOWE

  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item

Instytut prowadzi szeroko zakrojone badania z zakresu biologii komórki i biomedycyny, w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych technik hodowli komórkowych i tkankowych, w tym kultur trójwymiarowych na rusztowaniach tkankowych odzwierciedlających złożoność macierzy zewnątrzkomórkowej, czy złożonych kokultur organotypowych. Badania prowadzone są z wykorzystaniem modelu ustalonych linii komórkowych.

W kolekcji MIMT znajdują się dobrze scharakteryzowane stromalne i nowotworowe linie komórkowe, w tym ludzkie i mysie osteoblasty (odpowiednio HOB oraz MC3T3-E1), komórki progenitorowe szpiku kostnego, ludzkie linie kostniakomięsaka (Saos-2, MG63, U2 OS), psia linia kostniakomięsaka D17.

Instytut prowadzi badania z zakresu oceny podstawowych parametrów cytofizjologicznych komórek w oparciu o techniki cytometryczne, testy metaboliczne i cytotoksyczne.

Ocena wzrostu hodowli komórkowych i tkankowych podparta jest bioobrazowaniem z wykorzysaniem mikroskopii konfokalnej i epifluorescencyjnej.