×
Logo

WETERYNARIA KLINICZNA


KONIE / CHOROBY WEWNĘTRZNE

CHOROBY WEWNĘTRZNE

W Instytucie trwają intensywne badania nad opracowaniem terapii patologicznej otyłości, insulinooporności oraz syndromu metabolicznego koni, która bazowałaby na nowoczesnej farmakologii oraz odpowiedniej strategii żywieniowej.

lek. wet. Anna Cisło-Pakuluk

DYREKTOR DS. MAŁYCH ZWIERZĄT

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Chorobami oczu psów, kotów oraz koni zajmuje się od 2005 roku. Podczas studiów odbyła liczne staże i praktyki zagraniczne, między innymi jako stypendystka na Uniwersytecie w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie im. Ludwika Maximiliana w Monachium, w jednym z najlepszych ośrodków okulistyki weterynaryjnej w Europie pod kierunkiem prof. H. Gerhardsa. Po stażu w szpitalu dla koni zdobywała doświadczenie z zakresu chorób zwierząt towarzyszących w jednej z większych wrocławskich lecznic. Członek European Society of Veterinary Ophthalmology, wieloletni tłumacz pozycji okulistycznych dla wydawnictwa Elsevier, autorka wielu artykułów w prasie branżowej. Uczestniczy regularnie w zjazdach ESVO oraz ECVO. Posiada ukończony kurs z zakresu chirurgii zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz kriochirurgii. Ukończyła kurs I stopniaz zakresu okulistyki w Luxemburgu oraz II stopnia z zakresu chirurgii okulistycznej organizowanegow Tuluzie. Od 2016 roku dodatkowo zajmuje się pracą naukową z zakresu zastosowania najnowszych osiągnięć medycyny regeneracyjnej w leczeniu chorób siatkówki.

Efektem prowadzonych przez nas badań są następujące publikacje naukowe:

Bourebaba L, Bedjou F, Röcken M, Marycz K. Nortropane alkaloids as pharmacological chaperones in the rescue of equine adipose-derived mesenchymal stromal stem cells affected by metabolic syndrome through mitochondrial potentiation, endoplasmic reticulum stress mitigation and insulin resistance alleviation. Stem Cell Res Ther. 2019;10(1):178. Published 2019 Jun 18. doi:10.1186/s13287-019-1292-z


Bourebaba L, Marycz K. Pathophysiological Implication of Fetuin-A Glycoprotein in the Development of Metabolic Disorders: A Concise Review. J Clin Med. 2019;8(12):2033. Published 2019 Nov 21. doi:10.3390/jcm8122033


Bourebaba L, Michalak I, Baouche M, Kucharczyk K, Marycz K. Cladophora glomerata methanolic extract promotes chondrogenic gene expression and cartilage phenotype differentiation in equine adipose-derived mesenchymal stromal stem cells affected by metabolic syndrome. Stem Cell Res Ther. 2019;10(1):392. Published 2019 Dec 17. doi: 10.1186 /s13287-019-1499-z


Alicka M, Kornicka-Garbowska K, Roecken M, Marycz K. Inhibition of the Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatase (LMPTP) as a Potential Therapeutic Strategy for Hepatic Progenitor Cells Lipotoxicity-Short Communication. Int J Mol Sci. 2019;20(23):5873. Published 2019 Nov 22. doi:10.3390/ijms20235873


Marycz K., Szłapka-Kosarzewska J., Geburek F., Kornicka-Garbowska K. Systemic Administration of Rejuvenated Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Improves Liver Metabolism in Equine Metabolic Syndrome (EMS)- New Approach in Veterinary Regenerative Medicine. Stem Cell Rev Rep 2019 Dec;15(6):842-850. doi: 10.1007/s12015-019-09913-3.


Bourebaba L, Michalak I, Baouche M, Kucharczyk K, Fal AM, Marycz K. Cladophora glomerata enriched by biosorption with Mn(II) ions alleviates lipopolysaccharide-induced osteomyelitis-like model in MC3T3-E1, and 4B12 osteoclastogenesis [published online ahead of print, 2020 Jun 4]. J Cell Mol Med. 2020;10.1111/jcmm.15294. doi:10.1111/jcmm.15294


Bourebaba L, Łyczko J, Alicka M, et al. Inhibition of Protein-tyrosine Phosphatase PTP1B and LMPTP Promotes Palmitate/Oleate-challenged HepG2 Cell Survival by Reducing Lipoapoptosis, Improving Mitochondrial Dynamics and Mitigating Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stress. J Clin Med. 2020;9(5):E1294. Published 2020 May 1. doi:10.3390/jcm9051294