×
Logo

MATERIAŁY I BIOMATERIAŁY

MATERIAŁY I BIOMATERIAŁY

W naszych laboratoriach pracujemy nad zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu implantologii zwierzęcej oraz biorusztowań z wbudowanymi bioaktywnymi substancjami leczniczymi. Biomateriały wykorzystywane są przez wyspecjalizowane jednostki weterynaryjne.

Prof. dr hab. Rafał Wilgusz

Nadzór nad badaniami z działy materiałów i biomateriałów sprawuje prof. dr hab. Rafał Wiglusz profesor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. W 1999 roku ukończył Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność Chemia Środowiska). Doktorat na temat syntezy i spektroskopii związków lanta nowców obronił w 2004 roku. W latach 2005–2006 przebywał na stażu na Uniwersytecie w Kolonii. Obecnie prowadzi badania z zakresu spektroskopii nanokryształów domieszkowanych jonami lanta – nowców do zastosowań w bioobrazowaniu.

Personalizowane autologiczne implanty dostawowe (Nova-joint)

W naszych laboratoriach pracujemy nad zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu implantologii zwierzęcej oraz biorusztowań z wbudowanymi bioaktywnymi substancjami leczniczymi. Biomateriały wykorzystywane są przez wyspecjalizowane jednostki weterynaryjne.

Płynne biorusztowania podchrzęstne (CARTI+)

Autologiczne implanty biologiczne CARTI+ to zaawansowane rozwiązanie do regeneracji cyst podchrzęstnych oparte na liposomowych postaciach biopolimerów oraz komórek macierzystych. CARTI+ to płynna i biodegradowalna bioproteza skutecznie regenerująca cysty podchrzęstne tworząc przestrzenne biorusztowanie dla wzrostu komórek macierzystych. Biopolimery stosowane są z powodzeniem w spersonalizowanej medycynie ludzkiej a ich skuteczność potwierdzono w badaniach klinicznych zarówno w medycynie ludzkiej jak i weterynaryjnej.

Implanty z cisplatyną

To innowacyjne rozwiązanie biotechnologiczne polegające na zamknięciu cisplatyny w biodegradowalne liposomy o przedłużonym stopniu uwalniania. Cisplatyna jest rutynowo stosowanym lekiem w kierunku leczenia raka płaskonabłonkowego lub sarkoidów. Procedura wytwarzania implantów cyklosporynowych przeprowadzana zostaje wyłącznie na zlecenie prowadzącego lekarza

Poddtwardówkowe implanty z cyklosporyną

To innowacyjne rozwiązanie biotechnologiczne polegające na zamknięciu cyklosporyny w biodegradowalne liposomy o przedłużonym stopniu uwalniania. Cyklosporyna jest lekiem rutynowo stosowanym w leczeniu nawracającego zapalenia błony naczyniowej u koni (ślepoty miesięcznej).