×
Logo

ONKOLOGIA MOLEKULARNA

Badania prowadzone w zakresie onkologii molekularnej dotyczą opracowywania nowych strategii terapeutycznych opartych o regulację ekspresji genów z wykorzystaniem niekodujących cząsteczek RNA (ncRNA).  Celem badań jest charakterystyka fenotypu molekularnego nowotworów kości (kostniakomięsaków, osteosarcoma) oraz tłuszczakomięsaków (liposarcoma).

Badania te prowadzone są w oparciu o techniki biologii molekularnej, w tym z wykorzystaniem wysoporzepustowych testów RTq-qPCR (analiza transkryptomu) czy analizę ekspresji białek (analiza proteomu). Dodatkowo fenotyp molekularny komórek nowotworowych oceniany jest z wykorzystaniem cytometrii przepływowej i immunocytochemii.

gallery-item

PUBLIKACJE

  1. Śmieszek, A., Marcinkowska, K., Pielok, A., Sikora, M., Valihrach, L., & Marycz, K. (2020). The Role of miR-21 in Osteoblasts-Osteoclasts Coupling In Vitro. Cells, 9(2), 1–21. http://doi.org/10.3390/cells9020479
  2. Sikora, M., Marcinkowska, K., Marycz, K., Wiglusz, R. J., & Śmieszek, A. (2019). The Potential Selective Cytotoxicity of Poly (L- Lactic Acid)-Based Scaffolds Functionalized with Nanohydroxyapatite and Europium (III) Ions toward Osteosarcoma Cells. Materials (Basel, Switzerland), 12(22), 3779. https://doi.org/10.3390/ma12223779
  3. Sikora, M., Marycz, K., & Smieszek, A. (2020). Small and Long Non-coding RNAs as Functional Regulators of Bone Homeostasis, Acting Alone or Cooperatively. Molecular therapy. Nucleic acids, 21, 792–803. https://doi.org/10.1016/j.omtn.2020.07.017