×
Logo

BADANIA PRZEDKLINICZNE

gallery-item

Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej jest jednostką specjalnie przystosowaną do prowadzenia badań eksperymentalnych, zgodnych z obowiązującym prawem i opartych na ogólnie przyjętych normach. Wszystkie prace prowadzone są za zgodą Komisji Etycznej Badań na Zwierzętach. Dzięki badaniom przedklinicznym mamy możliwość oceny działania różnych substancji na organizm i możemy przewidzieć skutki, jakie potencjalne leki mogą wywołać u człowieka. Zwierzęta doświadczalne w MIMT (króliki, szczury, myszy, owce, konie) są traktowane zgodnie z obowiązującymi normami, a badania na nich prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowany do tego zespół. Badania na zwierzętach służą poznaniu właściwości farmakokinetycznych, toksyczności leku, a także jego farmakodynamiki, a więc mechanizmu działania. Pozytywne zakończenie badań przedklinicznych na zwierzętach pozwala na przeniesienie leku do kolejnej fazy badań klinicznych na ludziach, a w perspektywie do wprowadzenia go na rynek oferując nowe możliwości leczenia.