×
Logo

O INSTYTUCIE

ZARZĄD

Dr Katarzyna Kornicka-Garbowska

PREZES ZARZĄDU

Opublikowała wiele prestiżowych prac badawczych z dziedziny komórek macierzystych, biomateriałówi medycyny regeneracyjnej. Jej dorobek obejmuje ponad 30 prac opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych ujętych w bazie Journal Citation Reports (JCR). Obecnie kieruje projektem badawczym dotyczącym potencjału terapeutycznego egzogennych mitochondriów. Bierze także czynny udział w realizacji grantów zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W ich ramach współpracuje m.in.z University College London w zakresie obrazowania komórkowego oraz z Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (Francja). Odbyła staże badawcze w prestiżowych ośrodkach naukowych w Wielkiej Brytanii – Imperial College London (Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer, Instituteof Reproductive and Developmental Biology) oraz University College London (Institute of Child Health, Imaging Facility). Laureatka nagród m.in. Najlepszy Dyplom Roku 2016, stypendium Ministra Naukii Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe (dwukrotnie), 30 Kreatywnych Wrocławi- kategoria nauka, finalistka konkursu Młode Talenty 2018- kategoria sukces naukowy.

RADA NAUKOWA

KADRA NAUKOWA

Lic. Piotr Rudnicki

Magistrant wdrożeniowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku Techniki Laboratoryjne w Biologii. Stypendysta Rektora za wyróżniające się wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe. Podczas studiów pierwszego stopnia na Katedrze Biologii Eksperymentalnej brał udział w projektach badawczych dotyczących poszukiwań nowych sposobów leczenia insulinooporności u koni cierpiących na syndrom metaboliczny (EMS). Laureat prestiżowych konkursów naukowych, w tym “Młode umysły – Young Minds Project”. W Międzynarodowym Instytucie Medycyny Translacyjnej zajmuje się opracowaniem innowacyjnego podtwardówkowego implantu z cyklosporyną A (CsA) oraz badaniami nad właściwościami regeneracyjnymi komórek macierzystych CSSCs izolowanych z rogówki psów.

ZAPLECZE BADAWCZE

W Instytucie znajdują się wyspecjalizowane laboratoria biologii molekularnej, hodowli komórkowych oraz laboratoria mikrobiologiczne i prototypowe. Wszystkie pomieszczenia wyposażone sa w najwyższej jakości sprzęt, umożliwiający prowadzenie badań z zakresy biologii oraz procesów biotechnologicznych.

ADMINISTRACJA

Nad sprawnym funkcjonowaniem Instytutu czuwa wyspecjalizowana kadra administracyjna, w skład której wchodzą: radca prawny, pracownik księgowy oraz administracyjny.

RADCA PRAWNY

Julia Kaczmarczyk

Radca Prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

j.kaczmarczyk@mimt.com.pl