Innowacyjne podejście

O instytucie

Głównym celem instytutu jest prowadzenie w sposób samodzielny i ciągły badań podstawowych, badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, jak również rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. 

Dzięki innowacyjnemu podejściu do transferu wiedzy między środowiskiem akademickim i przemysłem MIMT klasuje się jako elitarna jednostka badawcza w Polsce.

Głównym obszarem działań, w zakresie których funkcjonuje MIMT jest weterynaria, biologia molekularna oraz biotechnologia.

Naszą misją jest także kształcenie młodych naukowców, w MIMT prace badawcze realizują polscy i zagraniczni doktoranci oraz magistranci. 

Cele

Prowadzenie w sposób samodzielny i ciągły badań naukowych oraz prac rozwojowych umożliwia realizację założonych celów poprzez:

  • Publikowanie wyników badań w prestiżowych czasopismach naukowych
  • Publikowanie osiągnięć naukowych na arenie międzynarodowej
  • Popularyzacja nauki poprzez organizowanie wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji oraz szkoleń 
  • Realizację projektów badawczych oraz zadań badawczych z krajowych i zagranicznych środków finansowych, w tym w szczególności w formie grantów naukowych 
  • Nawiązywanie międzynarodowych relacji oraz tworzenie konsorcjów z innymi podmiotami lub grupami badawczymi
  • Współpraca z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego